Kancelaria Prawna Radcy Prawnego Ewy Katarzyny Skrodzkiej
Mecenas Ewa Katarzyna Skrodzka, która jest fundatorem Kancelarii, jest rodowitą tczewianką. 

W 2001 roku ukończyła z pierwszą lokatą Liceum nr 1 imienia Marii Skłodowskiej - Curie w Tczewie oraz złożyła z wyróżnieniem egzamin maturalny.

Naukę kontynuowała na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Prawa i Administracji. W 2006 r. złożyła egzamin magisterski z zakresu prawa europejskiego i ukończyła studia zdobywając trzecią lokatę na roku.

Założycielka Kancelarii odbyła również jednoroczny kurs prawa amerykańskiego prowadzonego w języku angielskim przez pracowników naukowych Chicago - Kent College of Law.

Radca Prawny Ewa Katarzyna Skrodzka zdobywała doświadczenie zawodowe w kancelariach prawnych, między innymi w międzynarodowej kancelarii Baker & McKenzie w Warszawie, jak również odbyła trzyletnią aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Po złożeniu egzaminu sędziowskiego w 2009 r. rozpoczęła pracę w Sądzie Rejonowym w Tczewie.   

W 2010 r. fundatorka Kancelarii została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem 1946.  

Od czerwca 2011 do końca 2012 r. radca prawny Ewa Katarzyna Skrodzka stale współpracowała z Wydawnictwem Kwantum, gdzie odpowiadała za serwis prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a w 2013 roku na Uczelni Łazarskiego w Warszawie ukończyła studium z zakresu prawa zamówień publicznych. 

Mecenas Ewa Katarzyna Skrodzka włada biegle językiem angielskim oraz w stopniu zaawansowanym posługuje się językiem francuskim.