Kancelaria Prawna Radcy Prawnego Ewy Katarzyny Skrodzkiej i Radcy Prawnego dr Michała Hoffmanna
Mec. Ewa Katarzyny Skrodzka jest autorem publikacji naukowych:
  • Precedens w prawie europejskiej integracji. Jak Trybunał Sprawiedliwości stał się europejską stolicą prawa, Przegląd Naukowy Disputatio, Tom XI, nr 2, 2010;

  • Pojęcie porozumienia naruszającego konkurencję w ujęciu prawa polskiego i wspólnotowego; GSP nr 10, 2009 r.;

  • Dopuszczalność sankcji skierowanych do osób fizycznych przez Wspólnotę Europejską w ramach walki z terroryzmem; GSP nr 3, 2008 r.

Ponadto mecenas Ewa Katarzyna Skrodzka współpracuje z Wydawnictwem Kwantum, a jej artykuły codziennie pojawiają się w dziale Praca i Ubezpieczenia Społeczne na stronie internetowej serwisu www.informacjaprawnicza.pl.

Mec. Michał Hoffmann jest autorem publikacji naukowych

  • Prawa człowieka w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] Ordo et Iustitia – Wybrane Problemy Praw Człowieka - Zeszyty Naukowe Forum Badań ONZ, Gdańsk 2005.
  • Wolność sumienia i wyznania w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Zeszyty Studenckie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 2006, Gdańsk 2006;
  • Podmiotowy zakres wolności sumienia i wyznania w relacji rodzice – rodzina – dziecko, [w:] Ogólnopolski Pismo Studentów i Doktorantów Nauk Prawnych, Toruń 2010
  • Instytucja tymczasowego aresztowania a prawo do milczenia w świetle orzecznictwa strasburskiego i sądów polskich [w:], Acta Pomerania – oddane do druku;
  • Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Zagadnienia Praktyczne [w:] Komentarze Kwantum -  System Informacji Prawniczej Kwantum, Sopot 2010; (publikacja w wersji elektronicznej)
  • Ustawa o samorządzie gminnym – Zagadnienia Praktyczne [w:] Komentarze Kwantum -  System Informacji Prawniczej Kwantum, Sopot 2011; (publikacja w wersji elektronicznej).